Marketing Online

Hvad er SOR modellen?

Når man driver en virksomhed er kommunikationen både internt og eksternt særdeles vigtig. Det er selvfølgeligt vigtigt at kommunikationen mellem medarbejderne er optimal så arbejdet på bedst mulig vis af afvikles. Men den eksterne kommunikation, altså hvad man kommunikere ud til potentielle kunder er også afgørende for virksomheden succes.

SOR modellen er et brugbart instrument til at kigge på kommunikation og på bedst mulig vis bestemme om denne er tilstrækkelig i forhold til modtageres adfærd og påvirkning.

De tre termer

SOR modellen er et hyppigt brugt værktøj i markedføringsteori, og modellen har hjulpet mange virksomheder med at optimere deres salg og omsætning.

Forkortelsen dækker over tre termer som hver især beskæftiger sig med et vigtigt element i kommunikationen fra virksomhed til forbruger.

S står for stimuli hvori der refereres til de påvirkninger som en given virksomheden benytter sig af for på den ene eller anden måde at præge en potentiel forbruger. Stimuli er ganske enkelt hvordan virksomheden kan stimulere eller påvirke potentielle kunder til lige nøjagtig at vælge deres produkt. Altså hvilke virkemidler der har den største effekt på den pågældende målgruppe.

O står for organisme, og her er der tale om analysen af kunden som enkeltindivid. Dette felt beskæftiger sig således med personer der befinder sig indenfor målgruppen. Her er det relevant at se på om stimuli er udfærdiget på en måde der passer til organismen altså individet og målgruppen.

Det sidste bogstav R står for respons, og her er det samspillet mellem stimuli og organisme der gør sig gældende. Ved at arbejde med respons arbejder man på forbrugerens eller målgruppens reaktion eller respons på stimuli, og om denne fungerer eller om der er plads til forbedring og på hvilken måde.

Modellen i praksis

Selvom at en model som SOR modellen kan være overskuelig at forstå teoretisk, så kan den i visse tilfælde være sværere at bruge i praksis.

Meget arbejde med markedsføring og kommunikation kræver et vist kendskab til dette fagområde, og det kan til tider være nødvendigt med en mængde baggrundsviden for på ordentlig vis at kunne bruge de forskellige modeller i en professionel sammenhæng.

Med SOR modellen kan man ganske enkelt sige at der arbejdes med forbrugerens adfærd og hvordan man på bedst mulig vis kan få forbrugeren til at interessere sig for og/eller købe et produkt eller en ydelse.

Det handler først og fremmest om at udarbejde et dybdegående kendskab til målgruppen, som man kan danne de bedst mulige vilkår for sammensætning af den rette stimuli. Skal man eksempelvis sælge dyre armbåndsure, så er det essentielt at man ikke forsøger at sælge disse produkter til en målgruppe der ikke interesserer sig for disse ure eller har råd til dem. Målgruppen er snarere mænd og kvinder med overskud på bankkontoen som godt kan lide lidt luksus. På den måde kan man indsnævre sin stimuli og på bedst mulig vis nå ud til den rigtige forbruger.

Modellen kan således bruges til at optimere kommunikationen til potentielle eller til at forstå hvordan andre virksomheder har succes med en pågældende kampagne eller reklame.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *